CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công Ty TNHH Hayashi Techno (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) đã thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau: thiết lập cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân, thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực bảo vệ những thông tin đó.

Quản lý thông tin cá nhân

Để đảm bảo thông tin khách hàng luôn chính xác và cập nhật thường xuyên, đồng thời ngăn chặn việc truy cập trái phép gây ra mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin, chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân bằng việc bảo trì hệ thống an ninh, duy trì hệ thống quản lý và đào tạo chuyên sâu cho nhân viên.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng để gửi e-mail, tài liệu phản hồi các câu hỏi và giải thích hoạt động kinh doanh từ công ty chúng tôi.

Cấm tiết lộ / cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau đây:

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật tuyệt đối để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Yêu cầu cá nhân

Trường hợp khách hàng muốn xác nhận, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận danh tính của khách hàng.

Tuân thủ, chấp hành các quy định và luật pháp

Chúng tôi tuân thủ các quy định và luật pháp của Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ, chúng tôi sẽ xem xét nội dung của chính sách này sao cho phù hợp và cố gắng hoàn thiện nó.