TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

  1. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hữu ích, chắc chắn, an toàn, … của nội dung trên trang web này. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng trang web này.
  2. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa thông tin trên trang này mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, hoạt động của trang web này có thể bị đình chỉ hoặc ngừng hoạt động mà không cần thông báo trước. Xin lưu ý! Bất kể lý do là gì, công ty của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc thay đổi thông tin, xóa, gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của trang web này.
  3. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác với trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại nào gây ra bởi các trang web được liên kết do các bên thứ ba điều hành.